CÍRKEV VÍRY LITVÍNOV

Začínali jsme v parku, pokračovali v kongresové místnosti…

Začátky církve víry Milost v Litvínově sahají nějaké období nazpět. Před přibližně dvěma lety jsme se setkávali během léta jako skupinka několika lidí v parku v Teplicích. Čas jsme trávili čtením Božího slova, kázáním evangelia a rozhovory s kolemjdoucími lidmi, s nimiž jsme sdíleli naše osobní svědectví o tom, jak Bůh změnil naše životy. Abychom se mohli setkávat i v zimním období, pronajali jsme si kongresovou místnost, kde tato skupinka pokračovala. Později však v souvislosti s opatřeními a zákazy nebylo více možné využívat tyto prostory a museli jsme hledat jinou možnost. Během tohoto období jsme pokračovali neformálními setkáními po domech. V té době byl pro nás velkým požehnáním Alex Peremot, s nímž jsme měli evangelizační kampaň pod službou Zasáhnout svět v několika okolních městech.

Učil nás jednotlivé kroky vedoucí k úspěšné evangelizaci a strávil spolu s námi několik dní oslovováním lidí na ulicích. Byl to skutečně požehnaný čas, během tří dnů přijalo Pána hned několik desítek lidí, což bylo pro nás obrovským povzbuzením pokračovat v této službě nadále. I když nikdo z pozvaných na večerní setkání nepřišel, poslali jsme jim další pozvání a setrvávali v modlitbách za ně. Duch svatý se dotýkal jejich srdcí a  hned další den přijalo naše pozvání více než deset lidí.

Lidé jsou hladoví po Bohu, chtějí znát pravdu, jsou otevřeni rozhovorům více než kdy jindy. Domácí skupinky se rozrůstaly a my jsme věděli, že potřebujeme najít kapacitně větší místo. Pronajali jsme prostory na frekventované ulici v Litvínově, kde v současnosti máme dvakrát v týdnu veřejná shromáždění. Každé úterý je v Litvínově evangelizace na ulici, kde zveme lidi přímo do naší církve. Začátky nebyly lehké, zažili jsme i časy, že křesťané, se kterými jsme se setkávali na domácích skupinkách, přestali na skupinky chodit, vírou jsme však pokračovali v práci na Božím díle. Žádná práce není marná v Pánu a my jsme věřili, že Bůh má i v tomto městě lidi připravené pro spasení v tento čas. Nepřestávali jsme hlásat evangelium na ulici, seli jsme slovo a věřili, že Bůh bude jednat a naplní církev – a tak se také stalo – lidé nadále přicházejí.

Téměř každý den máme společné modlitby, protože vidíme, jak obrovskou moc má modlitba za ztracené. Evangelium nechceme ohraničit jen na dobu kázání na ulici, ale snažíme se ho přinést do všeho, co děláme, neboť Bůh se umí dotknout srdce člověka kdekoli. Chceme okolí ukázat, že i my jsme obyčejní lidé, máme hobby, žijeme normální život a přejeme si, aby naše životy samy o sobě byly lidem na svědectví o tom, jak je Bůh dobrý. Naším cílem je neustále postupovat a být aktivní v práci na Božím díle.

Jsme vděční za to, že můžeme stát v této službě a ceníme si všech zavázaných služebníků a podporovatelů, kteří jsou celým srdcem oddáni Bohu.