Evangelizace na Moravě s Alexem Peremotem

V uplynulých dvou týdnech přišel evangelizační službu organizace Zasáhnout svět opět podpořit evangelista z Lotyšska – Alex Peremot. Spolu s naším týmem jsme kázali dobrou zprávu ve více městech na Moravě. První den jsme odstartovali v Ostravě, dále jsme postupovali přes Havířov, Frýdek Místek, Zlín, Olomouc, Brno a Hodonín. V některých městech jsme sloužili vícekrát a celou kampaň jsme zakončili na Slovensku v Malackách.

Bylo to neskutečných 14 dní nabitých modlitbami, evangelizací, pomazanými shromážděními a cestováním. Všichni, kdo jsme byli celou dobu účastni, jsme měli možnost naplno okusit, jak je práce takového evangelisty náročná. Vše začíná daleko dřív než na ulici a také následně dále pokračuje. Byly to opravdu naplno využité dny, kdy jsme se vraceli domů pozdě večer a brzy ráno opět začínali, ale veškerá ta práce stojí za to, protože nic nenahradí ten pocit moci být účastný toho, co Bůh dělá.

V každém městě byla jiná atmosféra a záleželo i hodně na naší připravenosti. Cokoli dělat bez Ducha svatého a modliteb je obtížné. Proto jsme se většinou modlili celou cestu do města, kde jsme měli evangelizaci.

V jednotlivých městech jsme kázali slovo na mikrofon, ale také mluvili s lidmi osobně. Vše za doprovodu pomazaných chvál, plných Boží lásky, které přivedly nejednoho kolemjdoucího k slzám a radosti. Nepřetržitě se modlíme, aby nám Bůh poslal do cesty lidi, které můžeme přivést ke spasení a neustále to zažíváme.

Během evangelizace jedné sestře pohnuté touto touhou poslal Bůh do cesty paní, kterou oslovila a s jejím souhlasem jí řekla své svědectví, jak ji samu přemohla Boží láska – a také to, že Bůh stejně miluje i ji. Později paní přiznala, že její kamarádka přijala Ježíše a vidí na ní, jak je nyní vnitřně spokojená a šťastná. I ona sama toužila mít tento vnitřní klid, zkoušela ho hledat v kostele, ale bez výsledku. Po vysvětlení, že skutečný klid do srdce člověka může dát jen Ježíš, jsme se spolu modlily a Boží pokoj, který převyšuje každé lidské chápání, naplnil i její srdce. V tom momentě odešla z jejího nitra veškerá bolest a přišla obrovská úleva. V slzách dojetí a zářící štěstím vydala svůj život Pánu.

Další den, po evangelizaci, přišel do církve, kde jsme měli mít modlitby, jeden člověk. Sedl si na sedačky a sám se vyjádřil, že neví proč přišel. Po následné komunikaci s pastorem církve vydal také svůj život Pánu.

Podobné svědectví zažíváme na ulicích stále. Tak jak je psáno: „Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je sprovázela“, tak se i děje!

Alex, jako Evangelista by se rozdal a celou dobu sloužil stále naplno, i když únavu na něm bylo znát. Za každého se ochotně modlil a jak se ví, Duch svatý se skrze něj skutečně mocně projevuje. Mnoho lidí bylo spaseno (modlitbu spasení se modlilo za 14 dní přes 200 lidí), mnoho bylo znovu obnoveno prvotní láskou a hladem po Bohu, mnoho lidí zažilo poprvé charismatickou bohoslužbu, která určitě pozdvihla jejich víru a jejich svědectví rozhodně pomůže dalším lidem.

Dvoutýdenní kampaň jsme zakončili v Hodoníně, Alex měl ten den původně odlétat domů do Lotyšska. Nakonec však odjel do Bratislavy, sloužit ještě týden na Slovensku. Pátek v podvečer jsme spolu s ním vyrazili na cestu a pro špatnou dopravní situaci nás navigace vedla mimo dálnici. Když jsme projížděli městem Malacky kolem místního obchodního domu, viděli jsme černý RAM a na něm někoho s mikrofonem. Nebylo třeba nic říkat, únava zmizela a během chvilky jsme se vítali a v jednotě modlili spolu s našimi zahraničními bratry. Je vidět, že se všechno začíná spojovat, evangelizací se účastní i lidé z jiných církví a vše se připravuje na velkou žeň. Jsme v probuzení! Sláva Bohu!

Jsme vděční všem, o kterých ani nevíme, že se evangelizace účastní a někde ve skrytu se za nás a především za město a jeho obyvatele modlí. Děkujeme všem služebníkům, kteří věrně stáli po našem boku a vyřizovali v jednotlivých městech všechna potřebná povolení nebo jakkoli přispěli k dobrému dílu. Vážíme si každého jednoho, který má v tom podíl spolu s námi!

Díky organizaci Zasáhnout svět se toto může dít, nemáme problém kamkoli přijet i se zahraničními hosty a vše zorganizovat na vysoké úrovni. Zvláštní dík patří našemu pastorovi Petru Kubovi, který své zjevení převádí zázračně do reality a jeho oheň pro službu Bohu předává dál stále více a více služebníkům. Když přišly auta RAM, bylo to jako rána z čistého nebe do klidných vod,  evangelizace a další věci nabraly nový směr a rychlost. Nikdo si ale nedovedl představit, že je to jen začátek něčeho opravdu velkého. Ale o tom zase až příště po další zdařené akci. Třeba po JESUS ​​EVENT v Brně, který bude 17. – 19. června a na kterém bude potřeba skutečně hodně služebníků, kteří se zapojí do jeho organizace, tešíme se na vás!

Před námi jsou úžasné věci, protože náš Bůh je úžasný!