JESUS EVENT 2023

Máme za sebou už druhý rok evanjelizačných kampaní Jesus event, ktorý bol opäť plný kázaného Slova, svedectiev a Božej moci. Od začiatku júna do konca septembra prebehlo celkom 12 akcií v rôznych mestách na Slovensku aj v Českej republike.
Je úžasné sledovať ako Pán žehná túto prácu, vďaka čomu tisícky ľudí počuli dobrú správu o Ježišovi Kristovi. Každý rok je táto služba na vyššej úrovni a obrovský pokrok pre nás je spolupráca s ostatnými cirkvami, vďaka Bohu za to! Nie je nič lepšie ako vidieť Boží ľud z rôznych cirkví spolupracovať na napĺňaní Jeho vôle – hlásania evanjelia národom.

“Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.”

Počas celého obdobia prebiehali denne evanjelizácie na každom mieste eventu, oslovili sme viac ako 80 tisíc ľudí a mnohí z nich odovzdali svoj život Pánovi. Každý event sme zakončili biblickým vodným krstom, kde sa mnohí z nich dali na znak svojej viery pokrstiť.

Demonštrácia Božej moci na verejnosti bola silná a ľudia zažívali Boží dotyk na každom jednom zhromaždení. Pán potvrdzoval svoje slovo divmi a zázrakmi: V Ústí nad Labem dve ženy odhodili barle, bolo uzdravené malé bábätko z fibrózy, jedna mladá hluchonemá žena od narodenia začala počuť!
Ľudia boli oslobodení, naplnení Duchom Svätým, zažili to, že Boh je skutočný a živý, pretože je to On, ktorí sa dotýka ich sŕdc a mení životy ľudí! Máme obrovskú radosť z toho, že stále viac a viac ľudí môže zažívať Jeho lásku, dobrotu, starostlivosť a naplnený život s Ním.

Sme vďační za to, že môžeme byť súčasťou Božej práce a Jeho plánu pre záchranu ľudí, zažili sme množstvo svedectiev, silných momentov a obrovskej Božej dobroty. Sme ohromení tým, ako Bohu záleží na každom jednom človeku a urobí aj nemožné aby zachránil aj jedného!

“Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.“

Nič nie je viac ako hriešnik, ktorý sa obráti k Bohu, príjme Božiu milosť a dar večného života!
Naďalej budeme pokračovať v hlásaní evanjelia aj počas zimných mesiacov. Máme pred sebou množstvo plánov a vízií ako dielo naďalej zlepšovať a tešíme sa na všetko, čo Boh bude robiť pre záchranu ľudstva!