Rozhovor s Jakubem Novosadem

Ahoj Jakub, řekni nám prosím něco o sobě a o tom, jak jsi vstoupil do služby evangelisty.

Ahoj Bětko, děkuji Ti za tuto příležitost se představit. Vyrostl jsem v křesťanské rodině a tradiční evangelikální církvi. Osobní evangelizaci jsem pozoroval u mojí maminky, která byla vždy velmi smělá mluvit o Bohu, víře a spasení a nikdy se nestyděla za Ježíše. S oslovováním nevěřících evangeliem jsem se setkal už jako dítě, když naše církev mívala v období adventu na náměstí chvály spojené s rozdáváním křesťanských letáčků, na kterých bylo evangelium. Já jsem ochotně pomáhal, protože jsem už tehdy rozuměl tomu, že Ti, kdo přijmou Pána Ježíše, uniknou peklu a dostanou se do nebe.

Sám jsem začal aktivněji kázat evangelium, když jsem byl na střední škole. Tehdy jsem byl pokřtěn Duchem Svatým, setkal jsem se nadpřirozeně s Bohem a nemohl jsem o tom mlčet.

Ano, ti, kteří uvěří a přijmou Ježíše do svého života, budou spaseni. Právě proto je klíčové podat lidem pravdivé evangelium, které je mocí Boží ke spasení. Poměrně hodně cestuješ, jak se ti daří skloubit osobní život, rodinu a službu?

Celá moje rodina je zapojena do služby a bez podpory mojí manželky bych nemohl sloužit Bohu v rozsahu, v jakém sloužím. V životě je nutné se zaměřit na Boží věci, ale zároveň nezanedbávat manželství a rodinu. V tom nám pomáhá Duch Svatý.

Co je pro tebe nedílnou součástí evangelizace?

Osobní prožívání Boha, Jeho lásky, dobroty, soucitu se ztracenými a Božího zájmu o lidi.

Tato pravda je skutečně silná, protože jen člověk, který žije s Bohem a prožívá jeho lásku, je schopný předávat tu lásku dál. Určitě se i přesto setkáváš s negativními postoji lidí, evangelizace na ulici je skutečný duchovní boj, zažil jsi už i opravdu náročné situace?

Ano, samozřejmě. Vše začíná daleko dříve než na ulici – v osobním vztahu s Bohem a na modlitbě – bez ní je evangelizace neúčinná. Občas jsme se setkali s agresivními lidmi, někteří mě chtěli zbít, ale Pán mně vždy ochránil.

Jak říkáš, evangelizace není jen vyjít na ulici a kázat, modlitební podpora a vztah s Bohem jsou naprostým základem. Bůh se dokáže dotknout srdce člověka kdekoli, určitě jsi byl svědkem i Jeho zázraků… Jaký nejsilnější moment jsi při evangelizaci zažil?

Zažil jsem mnoho zázraků, spasení, uzdravení. Za největší zázrak považuji spasení, protože to je navěky.

Jeden z nejsilnějších zázraků spasení, které jsem zažil, se stal v prosinci loňského roku.
Můj tchán, kterého jsem měl velmi rád a byl jedním z nejslušnějších lidí, kterí jsem znal, umíral na vážnou nemoc. Byl celý život tvrdý ateista a nevěřil, že by víra a modlitba mohla něco změnit.
My jsme se mnoho let modlili za jeho spasení a on zažil spoustu pozitivních změn ve svém zdravotním stavu, ale přesto nevěřil.
Přibližně měsíc před jeho smrtí jsem s ním měl velmi silný rozhovor o spasení, ale on Boha odmítl.
Na smrtelné posteli hodinu před svojí smrtí však Ježíše přijal, Boží sláva naplnila ložnici a nadpřirozený Boží pokoj naplnil naše srdce.

Sláva Bohu! Nic většího než dar spasení člověk nemůže dostat. Bůh dal to nejvíce, co mohl dát, svého jediného Syna a Ježíš dal svůj život za každého jednoho z nás, abychom mohli být zachráněni a žít navěky!

Jakube, děkuji za rozhovor a přeji mnoho Božího požehnání ve službě i v osobním životě!

Bětko, děkuji i já Tobě za náš rozhovor i Tvoji službu.