Adventní koncerty

Zase se blíží vánoční svátky a ve sborech Milost opět během tohoto období probíhají adventní koncerty. Před námi jsou ještě dva koncerty a my tento čas chceme využít nejefektivněji, jak se dá. Pokračujeme evangelizací v ulicích, zváním známých a rodinných příslušníků, také klademe důraz na chvály, slovo a detaily, které jsou neodmyslitelnou součástí celku. Do organizace se zapojuje množství lidí, mladá generace, ale i lidé, kteří jsou ve sboru teprve krátce, což je úžasné. Za podpory služby Zasáhnout svět proběhly v ulicích měst vánoční evangelizace, kde lidé kromě toho, že slyšeli dobrou zprávu, dostali také vstupenku na zmíněné koncerty. Rovněž jsme aktivní přímo před místními sbory, kde během znění vánočních chval oslovujeme a zveme kolemjdoucí.

Atmosféra ve sboru je příjemná, vystupují místní chváliči i hosté, znějí pomalejší i dynamické chvály s vánoční tématikou, obohatí vás povzbuzující slovo, ale hlavně se zde lze setkat s výzvou ke smíření se s Bohem a k přijetí Krista do svého života. Po skončení koncertu, v klidné atmosféře, při občerstvení a horkém nápoji je vždy prostor pro rozhovory, povzbuzení, dodání naděje a zodpovězení jakýchkoli otázek.

Lidé jsou během Vánoc vždy citlivější, jejich srdce jsou obměkčena více než kdy jindy, což vidíme i při evangelizacích a rozhovorech v ulicích měst a vesnic. Lidé jsou evangeliu otevření a při tom všem špatném, jež se ve světě odehrává, touží slyšet konečně něco dobrého. Prahnou po tom najít pravdu, touží mít v životě někoho, na koho se mohou vždy obrátit, někoho, kdo jim pomůže, někoho, komu mohou skutečně důvěřovat, protože těch nic neřešících odpovědí už mají prostě dost. Tou skvělou zprávou je, že ten NĚKDO tady skutečně je, je zde BŮH!

Je pravda, že Vánoce mnoho lidí vnímá jako generacemi zakotvenou tradici o honění se po nákupních centrech, kupování dárků, zdobení stromků, mnoho lidí se také těší na společnou dobu strávenou s rodinou. Jako křesťané však nesmíme zapomenout na to skutečné poselství Vánoc, na to, že právě v tomto období se narodil Ježíš Kristus, který později za nás zemřel, aby my jsme mohli žít! Nesmíme zapomenout na tu nepopsatelnou Boží milost a lásku k nám, protože nikdo není schopen dát větší dar, než nám daroval Bůh. Přejeme všem, aby ve vašich rodinách bylo gro Vánoc právě toto poselství.

Jsme vděční za to, co je za námi a těšíme se na to, co je před námi!