ZASÁHNOUT SVĚT

"Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření"

Kdo jsme?

Cílem organizace Zasáhnout svět je zasáhnout Českou a Slovenskou republiku dobrou zprávou o Ježíši Kristu. Věříme, že nejen Afrika, ale i postmoderní Evropa může být zasažena a proměněna Božím Slovem a Duchem. Boží Slovo zůstává živé, ostré a účinné bez ohledu na společenskou a kulturní atmosféru. Evangelium Ježíše Krista zůstává i ve 21. století Boží mocí ke spasení každého člověka, avšak pouze tehdy, nezůstává-li na policích teologických knihoven, ale je kázáno nevěřícím. Boží slovo říká: „Jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán?“ Věříme, že i mezi námi v České a Slovenské republice, tady a teď, žijí lidé, které si Bůh chce použít pro kázání evangelia zástupům.

Smyslem činnosti organizace Zasáhnout svět je poskytnout platformu, která umožní sborům soustředit svůj lidský, finanční a technický potenciál a efektivněji ho využít pro kázání evangelia. Společně můžeme podpořit službu mužů i žen, kteří cítí, že je Bůh povolává do služby evangelistů na plný úvazek. Těmto lidem můžeme poskytnout duchovní, technickou i finanční podporu a umožnit jim, aby se plně věnovali tomu, k čemu je Bůh pomazal, a tak přivedli tisíce ztracených ke spasení. Prvním praktickým krokem naší služby je vybudování flotily evangelizačních pick-upů, které budou osm hodin denně, pět dní v týdnu objíždět česká i slovenská města a vesnice s poselstvím evangelia, doprovázeného projevy Boží moci, uzdraveními a zázraky. Tímto způsobem se může dobrá zpráva snadno, efektivně a bez zbytečných nákladů dostat i do nejmenších a nejzapadlejších vesnic. To je však pouze počátek naší vize. Ježíš nás neposílá pouze kázat evangelium, ale také křtít a získávat učedníky. Kázání evangelia proto musí doprovázet i následná péče o novoobrácené, vyučování a zakládání sítě sborů, tak aby byla církev pro každého dostupná.

Cílem organizace Zasáhnout svět je zasáhnout Českou a Slovenskou republiku dobrou zprávou o Ježíši Kristu. Evangelizační posádky s pick-upy již navštívily spoustu míst po celém Slovensku a Česku. Věříme, že mezi námi je mnoho lidí, které si chce Bůh použít pro kázání evangelia, proto jsme otevřeni podpořit církve, které chtějí tuto dobrou zprávu sdílet spolu s námi. Pokud máte touhu, aby i ve vašem městě lidé poznali skutečného Boha, slyšeli evangelium, aby bylo mnoho lidí spasených, aby povstalo hodně nových učedníků Ježíše Krista a mnoho dalších kazatelů evangelia, s radostí vás v tom podpoříme. Stačí nás kontaktovat emailem na info@zasahnoutsvet.cz, kde prosím uveďte tyto základní informace:

1, Ve kterém městě se nachází váš sbor
2, Kde se ve vašem městě vyskytují frekventovaná místa
3, Zda máte zájem o evangelizační kampaň s živou hudbou
4, Jestli je třeba rezervovat místa pro parkování aut
5, Zda disponujete vlastními propagačními / evangelizačními materiály

Prostřednictvím služby Zasáhnout svět vám jsme schopni poskytnout platformu, která vám umožní využít váš potenciál pro efektivní kázání evangelia.

Těšíme se na spolupráci!

Peter kuba

Představení projektu

..přinést evangelium do měst i malých vesnic...

videa

SPASENÍ

UČEDNICTVÍ

služba

Kalendář akcí

aktuality

Jak se stát partnerem služby?

Podmínkou partnerství je měsíční příspěvek 5 000,-Kč/200 Euro na účet organizace. IBAN: CZ09 0800 0000 0054 8171 2369

1. Pokud jste tak ještě neučinili, prosím, vytvořte si registraci do virtuální církve, abychom si mohli uložit Váš email.
Registrace zde: https://zasahnoutsvet.cz/register/

2. Následně Vám zveřejníme sekci pro partnery.

3. Pravidelně Vás na uvedený email budeme informovat formou newsletteru o dění a plánech v organizaci ZASÁHNOUT SVĚT.

4. Jako partneři služby Zasáhnout svět máte na každé konferenci zajištěno sezení v předních řadách sedadel. Také jako pozornost od nás máte veškeré občerstvení v kavárně zdarma.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: partners@zasahnoutsvet.cz

Velice si vážíme Vašeho zájmu o to, stát se partnerem služby ZASÁHNOUT SVĚT. Velmi rádi se s Vámi potkáme na jakékoliv z našich akcí i osobně.

menu

virtuální církev

Aktuálně přihlášen: