dobrá správa v Prievidzi

V Prievidzi sa najlepšia správa kázala všade, aj po sídliskách. Ľudia počúvali, boli otvorení, predovšetkým pri modlitbách za uzdravenie keď cítili úľavu. Všade kde sa kázalo bolo cítiť božiu prítomnosť. Veľa ľudí zo zboru sa k tomuto postavili aktívne, aj takí, ktorí predtým neboli v službe. Začali rozdávať letáky, aj kázať do mikrofónu, našli si uplatnenie vďaka týmto požehnaným akciám. Prináša to ovocie, nie sú to len slová do vetra.

Jeden z ľudí, ktorí sa modlili modlitbu spasenia začal chodiť do zboru, dnes je z neho aktívny zborový člen, chodí pravidelne do zboru. Sláva dobrému Bohu za každú milosť v Jeho dokonalej vôli.