Dovolenka pre služobníkov

Začiatkom júla sa konala Dovolenka pre služobníkov v českom kúpeľnom meste Luhačovice. Počas celého týždňa sa konali evanjelizácie po okolitých mestách, ktorých sa zúčastňovali aj posádky 4 pick-upov a 1 dodávky Zasáhnout svět.

Evanjelizácie mal pod palcom evanjelista Alex Peremot, ktorý prakticky slúžil a zároveň aj vyučoval kresťanov, akým spôsobom sa rozprávať s ľuďmi a privádzať ich k Pánovi. Každý zúčastnený nám potvrdil, že to bol dobre strávený čas plný kvalitných rozhovorov o Bohu. Spestrením bola speváčka Grace-Christine Peremot, ktorá počas evanjelizácií spievala a hrala na gitare a striedala sa s kazateľmi. Nenásilnou formou bolo kázané Božie slovo a zaznelo aj veľa svedectiev o tom, čo Boh už vykonal v našich životoch.

Prvý deň sme boli v Zlíne v parku, kde sme oslovovali prítomných ľudí a rozdávali letáky. Bolo tam veľa momentov, kedy sme boli vďační, že sme tam a môžeme evanjelizovať. Niektorí chodili aj pre svojich známych, aby sme aj im povedali o Ježišovi. Bol to veľmi dobrý čas, príjemná uvoľnená atmosféra v nádhernom prostredí.

Druhý deň sa bolo v Luhačoviciach, kde v nádhernej lokalite pešej zóny bolo množstvo ľudí z rôznych krajín. Znova sme mali zaujimavé rozhovory a mali možnosť zažiť Alexovu službu priamo v teréne.

Počas toho týždňa sme vyrazili s pick – upmi aj s humanitárnou pomocou do obcí zasiahnutých nedávnym tornádom. Na pick – upy sme naložili konkrétny materiál, ktorý potrebovali. 4 pick – upy a 1 dodávka spolu s 25 ľudmi sme ráno vyzdvihli v Zlíne materiál v stavebninách. Tam, keď sa dozvedeli, že načo to kupujeme, pridali sa aj oni. Pick – uy sme vyložili na konkrétnych miestach, boli tam ľudia, ktorí pomoc koordinovali a rozvážali potrebné veci k ľuďom. Reakcie ľudí boli úplne dojemné. Všade sme sa snažili prihovoriť a povedať im o našom projekte Zasáhnout svět a o Bohu. Malo to odozvu, ľudia sa zaujímali, kto sme a dalo sa s nimi rozprávať a povzbudzovať ich. Bolo vidieť, že sú vďační za akúkoľvek pomoc či materiálnu či duchovnú.

Posledný deň sme znova boli v Zlíne. Na tejto evanjelizácií vyznalo modlitbu spasenia 30 ľudí!!! a množstvo ďalších počulo radostnú zvesť o Ježišovi Kristovi.

Tentokrát prišli na miesto aj policajti, ale sami boli prekvapení z toho, čo videli. Jeden z nich nám povedal, že sa s kázaným Božím slovom na verejnosti ešte nestretol. V krajine, ktorá v ten týždeň oslavovala 2 kresťanské sviatky,  je to viac než smutné. A preto má zmysel to, čo robíme.

Videli sme, že Boh je naozaj s nami a potvrdzuje naše slová a ľudia sa obracajú. Je krásne vidieť, že to, čo robíme má fakt zmysel a po nás ostanú zmenené ľudské životy.

Bol to posledný a najsilnejší deň zo všetkých evanjelizácií.

Tento týždeň nás naučil veľa. Buďme vďační za všetko, čo máme, za spasenie a za to, že nebeský Boh má náš život pevne v rukách a my to môžeme hlásať ďalej. Vďaka Bohu za víziu Zasáhnout svět.