EVANGELIUM JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

Jak začala tvá služba v Zasáhnout svět ?

Když se dívám zpátky, je to i pro mne těžko uvěřitelné. Někdy na přelomu roku 2018 a 2019 se na mne obrátil Peter Kuba s tím, že by chtěl založit organizaci, která by zajišťovala kázání evangelia, nesla náklady, zvala a starala se o zahraniční služebníky. Řešili jsme název a další věci. Šel jsem do toho – a v roli právníka toto byla moje první služba pro Zasáhnout svět – připravit všechnu tu administrativu spojenou se vznikem této organizace a jejím zápisem do obchodního rejstříku. A pak už to jelo. Organizace Zasáhnout svět byla na světě a skrze ni začalo být stále více kázáno evangelium.

Proč si myslíš, že je evangelium velmi důležité?

Nemyslím si, že je velmi důležité. Evangelium je nejdůležitější. Každý den jsme zaplavováni tisícem zpráv a informací. Některé jsou dobré, prospěšné, jiné ne. Ale je jen jedna zpráva, která je zároveň Boží mocí na spasení každého, kdo v ní uvěří. A to je evangelium. Nejenom že je to ta nejdůležitější zpráva v životě člověka, ale i Boží moc. To je něco naprosto neporovnatelného, je to zpráva úplně jiné úrovně.

Jak lidé na evangelium reagují?

Reakce lidí v dnešní době jsou úplně stejné jako po celou historii, kdy tato zpráva poprvé zazněla. Někteří ji s radostí přijímají, jiní si ji vyslechnou ale „odloží“ ji „na později“, další se jí vysmívají a jiní jsou pobouřeni. To vše je přirozené, nic nového pod sluncem. Co je ale vždy tomu všemu společné, je to, že evangelium nikdy nezůstane bez odezvy. Ani nemůže. Je to prostě Boží moc, která se vždy dotýká lidského ducha.

Jak hodnotíš probíhající rok 2022 a evangelizační kampaně?

Podle mého názoru – jedním slovem – dokonalé! Možná někdo namítne – a to nevidíš ten a ten nedostatek, tady by bylo potřeba něco změnit, tady nevyšlo počasí a na tomto shromáždění bylo málo lidí. S tím jděte někam. Dokonalé je to proto, že jsme uvěřili a vyšli. A Pán spolupůsobí s námi, uzdravuje nemocné, pozvedá další služebníky, přidává zachráněné do sborů, zaopatřuje – a mnoho dalšího, je to neskutečná milost. Můžete si vybrat sedět se založenýma rukama a „hodnotit“, nebo vyjít a vírou tuto milost přijmout spolu s námi.

Jaké máš vize do budoucna co se týká služby?

Vnímáme vedení věnovat se sborům, komunitě. Již přes léto jsme měli mimořádně velkou účast na našich shromážděních. Na podzim nejspíše budeme muset přidat další shromáždění. Tato práce má dvě hlavní roviny. Postarat se o nové lidi, dát jim dobré základy, na kterých budou moci budovat svůj život s Ježíšem. A za druhé – pozvednout ty, kteří už nějaký čas s Pánem chodí, a ze kterých Bůh chce mít nové kazatele, evangelisty, služebníky.

Co je myslíš při kázání evangelia důležité?

Při kázání evangelia je důležité, aby bylo kázáno. Aby ho někdo někomu řekl. Ne každý má povolání evangelisty, ale každého Ježíš poslal, aby sdílel svou osobní zkušenost s Bohem. A Bůh neustále vytváří příležitosti, kdy můžeme mluvit o Ježíši, o tom, co je to spasení a co vlastně všechno zahrnuje. A spasení zahrnuje vše. Každou lidskou potřebu. Proto je tak snadné přepnout rozhovor na toto téma. A pak to skutečně vypadá jako normální rozhovor dvou lidí. Ale je to mnohem víc. Je v tom přítomný Svatý Duch. A dříve či později se tě pak ten člověk zeptá – a co mám teda udělat?