hlásania evanjelia po celom Slovensku

Vízia hlásania evanjelia po celom Slovensku a Českej republike je už viac ako 3 mesiace realitou. Máme obrovskú radosť, že môžeme Bohu slúžiť aj takýmto spôsobom a plniť Ježišov príkaz: Choďte a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu! Už za toto krátke obdobie vieme povedať, že je to mocná služba, efektívna, vďaka pick-upom maximálne flexibilná. A tak sa s vami podelíme o zážitky, dojmy a vízie z evanjelizácií na Slovensku.

Systematicky obchádzame jednotlivé mestá a okolité dedinky, zatiaľ v okolí Žiliny, Bytče, Prievidze, Kysuckého Nového Mesta a Považskej Bystrice. Každý týždeň evanjelizujeme  v okruhu jedného mesta, aby sme nevynechali žiadnu dedinu, jednoducho aby sme boli všade. V mestách kážeme cez mikrofón, na dedinách sú to skôr osobné rozhovory. Zapájajú sa aj chváliči, sejeme semeno Božieho slova a veríme, že uvidíme veľkú žatvu. Zvestujeme evanjelium, zmierenie s Bohom, hlásame Ježiša Krista, prezentujeme virtuálnu cirkev, rozprávame svedectvá, približujeme ľuďom Boha, že je živý, skutočný, že to nie je len nejaká tradícia, že Ježiš je ten istý ako pred 2000 rokmi aj dnes, stále mocný, a stále jedinou možnosťou pre človeka, ako sa môže zmieriť s Bohom a prijať spasenie.  Modlíme sa za túto službu, každý týždeň za konkrétne miesta, kam pôjdeme, a Boh koná. Našou víziou je, aby v každej dedine, v každom meste bola misijná skupina, zbor, aby tam bol aspoň jeden človek, ktorý sa bude modliť za túto oblasť.

Zážitky sú rôzne, sú miesta, kde nás ľudia prijímajú, sú miesta, kde nami opovrhujú.

Slovné útoky, vyhrážky, pľuvance, oblievanie vodou, útoky s cieľom vyštvať nás z miesta, polícia… Niekedy sú to skôr situácie hodné akčného filmu, ale aj toto býva súčasťou evanjelizácii. Duchovný boj, po ktorom ale vždy príde požehnanie. Po jednom už neznesiteľnom útoku, kde sme boli nútení volať políciu, prišiel mladý muž, ktorý sa s nami rozprával o Bohu a prišiel aj do cirkvi. Po ďalšom útoku prišlo veľké povzbudenie od náhodnej okoloidúcej so slovami: Pokračujte v tom! Slúžte Bohu, kážte evanjelium! To sú presne tie chvíle, keď sme vďační za to, že sme v boji obstáli, nenechali sa odradiť, tie chvíle, keď vidíme, že Boh jedná, odpovedá na naše modlitby a dáva nadprirodzené stretnutia. V jednej dedinke, kde sme zastavili, zrovna nikto nebol, tak sme sa posunuli o niečo ďalej. Bol tam jediný mladý muž, ktorý práve venčil psa, oslovil som ho, ten muž nakoniec prijal Pána a tiež sme sa modlili za oslobodenie. Aj ľudia, ktorí nás na začiatku odbijú, sú v skutočnosti hladní po Bohu, pretože niekedy stačí pár viet a ich nezáujem sa mení na otvorené srdcia. Duch Boží mocne koná a aj ľudia, ktorí majú odmietavý postoj, nakoniec prijímajú Ježiša Krista ako svojho Pána a spasiteľa. Tiež sme mali silné rozhovory aj s ľuďmi, ktorí majú bohatstvo vo svete, ale je miesto v ich vnútri, ktoré je prázdne a nevedia ho zaplniť. Jeden pán sám povedal, že hoc má zaopatrenie, má bohatstvo, nenachádza v tom útechu, nevie kam speje tento svet, že vychová deti a bude pokoj. Presne v takýchto situáciach Duch Boží mocne koná, otvára srdce človeka, je to čas, kedy im hovoríme o tom, že život tým nekončí, ide ďalej, o pravde Božieho slova, o večnom živote, o tej prázdnote v ich srdci, ktorú môže vyplniť jedine Boh.

Chceme aby aj skrze túto službu sa Boh zjavil ľuďom, dal sa im poznať na osobnej úrovni, že On je jediný, pravdivý, skutočný a živý Boh, a že existuje len jediná cesta k večnému životu, a to skrze jeho syna Ježiša Krista.

Toto je len začiatok, Boh mocne koná, už teraz vidíme výsledky, a veríme, že uvidíme veľké veci, zmenené ľudské životy, požehnané ovocie tejto služby. Boh má plán pre tento svet, aby boli ľudia spasení a mohli večne žiť a my tento Boží plán chceme naplniť!