JESUS EVENTS 2022

Léto 2022 bylo obdobím zrodu Jesus Eventů. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista otřáslo Českými Budějovicemi, Prahou, Brnem, Ostravou a Žilinou. Duch Boží mocně jednal na každém z těchto míst a lidé mu po desítkách předávali své životy. V nebi je obrovská radost z každého z nich a my se také velmi radujeme ze zachráněných lidí. Těší nás, že naplňujeme velkou úlohu a vidíme, že naše práce není zbytečná.

Akce doprovázely tři hlavní body – předání života Bohu, křest nově obrácených lidí a modlitby za naplnění Svatým Duchem. Zkušenosti, které jsme letos nasbírali, využijeme k tomu, aby se Boží práce v budoucnosti posunula opět o level výše. Vážíme si každého, kdo jakýmkoli způsobem přispěl k přípravám či realizaci a speciálně děkujeme zahraničním hostům, speakrům, kapelám, pastorům a v neposlední řadě dárcům, kteří nás podporují.

Eventy dávají mnohým lidem šanci na nový život – a to život s Bohem, spojují boží lid a mění duchovní atmosféru ve městech. Jsme vděční našemu Bohu, že na vlastní oči vidíme, jak se naplňuje důležité biblické proroctví. Proroctví o tom, že evangelium bude kázáno na každém místě a vzdáváme Bohu slávu, že můžeme být toho účastníky. Pokud jsi to letos promeškal, v roce 2023 budeš mít novou příležitost se připojit.