Kampaň s Alexem a Samuelem

Nedávno jsme zakončili více než dvoutýdenní evangelizační tour služby Zasáhnout svět, kterou kromě Alexe Peremota přišel tentokrát podpořit i evangelista Samuel Grondin. Byl to skutečně požehnaný čas plný zázraků a odevzdaných životů Pánu.

Veškerá podpora této práce má neocenitelný význam. Všude, kde se kázalo slovo, se Duch Svatý dotýkal srdcí lidí – a ne jen na ulici. Tolik svědectví v tak krátké době jsme opravdu ještě nezažili. Každý den jsme v ohni hlásali dobrou zprávu evangelia a Bůh mocně jednal.

Lidé byli otevření a mnohokrát s pláčem předávali své životy Pánu. Za tak krátký čas bylo zachráněno více než 400 lidí, ale to není všechno! Jak Bůh řekl, že Jeho slovo budou potvrzovat divy a zázraky – tak se i dělo! Dva lidé byli osvobozeni ze závislosti, jedna slečna byla plně uzdravena z těžké bronchitidy, což bylo svědectvím i lékařům, kteří její uzdravení potvrdili. Obrátili se i členové policejní hlídky vyslané k nám, několik lidí bylo zachráněno od odpadnutí, opět se setkali s Duchem Svatým a zatoužili po osobním vztahu s Pánem.

Je úžasné, kolik lidí se sjednotilo a v této síle a moci Ducha přineslo poselství evangelia do několika míst České republiky. Ve Slaném se po práci na ulici konalo v budově sboru Husitské církve večerní shromáždění s Alexem, a i když jsme si nejprve mysleli, že lidé přicházejí na filmové představení do blízkého kina, opak byl pravdou. To množství lidí přivedl hlad po Bohu právě k nám! Byl to neskutečný večer plný uctívání, kázaného slova a přítomnosti Ducha Svatého. I zde několik lidí obnovilo svůj vztah s Bohem, jeden pán byl zcela osvobozen od závislosti a odcházel s pláčem, děkujíc Bohu se vysvobození.

Toto je jen zlomek svědectví z posledních dnů služby Zasáhnout svět. Bůh nám neustále prokazuje svou věrnost, vyslýchá naše modlitby a mocně jedná v životech lidí. Začali jsme práci ve třech dalších městských oblastech: ve Slaném, v Kladně a Českých Budějovicích, kde vznikly nové skupinky, na kterých se mohou lidé setkávat a budovat ve víře a v poznání Boha.

Dokud potrvá Země, nikdy nepřestane setba a sklizeň! A sklizeň je opravdu obrovská, Bůh dává velkou milost!

Vážíme si každého, kdo má na službě podíl spolu s námi. Jsme nadšeni z toho, jak Bůh pracuje a neskutečně se těšíme na období, které je před námi!