KONFERENCE ZASÁHNOUT SVĚT

Jedním z cílů setkání bylo naplánování úspěšné strategie potřebné pro všechny akce, které jsou před námi. Očekáváme, že Bůh se mocně oslaví a věříme za 1000 spasených duší během jedné stanové evangelizace. Právě proto se chceme předem připravit na všechno, co tyto kampaně obnášejí. Naším cílem je, aby konečné dílo bylo skutečně na profesionální úrovni. Už 17.06. se uskuteční první Jesus event v Brně a je třeba doladit všechny detaily a také obsadit všechny služby během něj.

Práce před námi je opravdu mnoho! Dva dny před samotnou akcí začínáme se stavbou stanu, během dalších tří dnů budou probíhat evangelizace, modlitby a bohoslužby podle programu a následně dva dny potrvá rozložení stanu. Každou kampaň zakončíme poslední den biblickými křty, jež mohou absolvovat všichni, kteří přijali Ježíše jako Pána a Zachránce.

Jsme vděční za každého jednoho dobrovolníka, který se již zaregistroval na nejbližší kampaně a zároveň povzbuzujeme všechny, kteří se také touží zapojit, aby tak učinili. Žádná práce není marná v Pánu a Bůh je naším odplatitelem. Je v tom obrovské požehnání – být součástí Boží práce.

Konkrétní služby, které je třeba obsadit, naleznete na zasahnoutsvet.cz, v sekci Jesus event, nebo můžete kontaktovat přímo zodpovědnou osobu – p.Havelku na tel. . +420 604 421 450.

Hlavním cílem organizace Zasáhnout svět je, aby každý člověk na Slovensku i v České republice slyšel pravdivé evangelium a mohl přijmout od Pána odpuštění hříchů a věčný život. V současnosti posádky evangelizují za pomoci pěti pick-upů a již brzy k nim přibudou další dva. Službu chceme brzy rozšířit do oblasti Jeseníků a také usilujeme posílit tým na Moravě a rozdělit službu v této oblasti, právě zde budou sloužit dva nové pick-upy. Taky plánujeme v těchto místech založit nové sbory, konkrétně v Plzni a Karlových Varech.

Neustále chceme službu rozšiřovat do dalších měst a později i zemí. Tím to samozřejmě nekončí, každý víme, jak důležitá je následná péče o nově obrácené- počínaje činěním učedníků, zakládáním nových sborů a budováním komunity v nich. Klademe důraz i na tuto stránku a právě pro tento účel jsme založili virtuální církev. Je určena pro lidi, kteří začali nový život s Pánem, ovšem aby měl i úspěšné pokračování, potřebují se sytit Božím slovem a budovat ve víře. Ne každý má ve svém okolí možnost chodit do zdravé církve, mnohým také brání různé vlastní problémy – a právě prostřednictvím virtuální církve lze  tyto věci odbourat a zároveň být součástí církve s pravým biblickým učením.

Stále se chceme posouvat vpřed a dělat větší kampaně, na kterých se setká s evangeliem obrovské množství lidí. Samozřejmě čím větší kampaň, tím více lidí a prostředků je zapotřebí k její realizaci. Děkujeme každému, kdo je v díle Zasáhnout svět zapojen jakýmkoli způsobem.

Nadále se modlíme a věříme za 500 pravidelných partnerů a podporovatelů služby Zasáhnout svět. Bůh je Bohem růstu, a náš pokrok musí být zřejmý ve všem – i v této službě. Amen!

Chcete-li se stát partnerem, kontaktujte nás na mail:

partners@zasahnoutsvet.cz

Pokud chcete být součástí týmu na Jesus Event, kontaktujte:

Milan Havelka : +420 604 421 450

Pro jakékoli další informace nás kontaktujte na mail:

info@zasahnoutsvet.cz