KONFERENCE ŽILINA

Koncem ledna se uskutečnila v Žilině konference Zasáhnout svět. Hosté Michal Belko, Alex Peremot, Matheus van Der Steen a zakladatel organizace Peter Kuba předali lidem své cenné zkušenosti z praxe a rady k úspěšné evangelizaci.

Čtyři dny plné Boží síly, Boží přítomnosti a Ducha svatého – byl to úžasný čas a start do nového roku. Věříme, že ten život a oheň, který konference přinesla, zůstane v každém jednom z nás, služba se bude rozrůstat a přinášet stále více a více ovoce.

Ať stále hoří v našich srdcích láska k lidem, kteří neznají Boha a rozhojňuje se v nás touha zachránit je. Protože právě toto je Boží vůle, proto Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, aby každý mohl být spasen a mít věčný život – přesně toto poselství nese služba Zasáhnout svět.