POKRAČUJEME AJ NA SLOVENSKU

Prednedávnom ubehol rok, odkedy sa spolu s pick-upom káže evanjelium v žilinskom kraji. Rovnako ako v Českej republike, aj na Slovensku služba Zasáhnout svět prináša veľa ovocia. Vidíme množstvo spasených ľudí, zmenené ľudské životy, Boh privádza do cirkvi stále nových ľudí a tiež sme sa dostali do povedomia verejnosti.   

Začiatky neboli ľahké, ale bojujeme dobrý boj viery. Boh dáva veľkú milosť, a to čo teraz vidíme, sú vypočuté modlitby cirkvi, aby v každom meste a v každej dedine tohto regiónu povstali noví Boží služobníci. V minulosti sa konali evanjelizácie len vo väčších mestách, a práve vďaka tejto službe je Božie slovo kázané systematicky aj po jednotlivých dedinách a lazoch.

Kapitánom žilinského tímu je Ján Mandáček. On sám hodnotí toto dielo ako niečo úžasné a je vďačný, že dostal príležitosť byť toho účastný. Od Boha prijal víziu Samaritánky, aby v jednotlivých mestách a dedinách povstali kľúčoví ľudia, skrze ktorých svedectvo sa obráti mnoho ľudí k Pánovi.

Práca v tomto diele je skutočne rozmanitá. Ľudia na kázané slovo reagujú rôzne, zažívame aj nepríjemné situácie, ale dôležité je, že ľudia počujú pravdivé evanjelium. Pri väčších evanjelizáciách sa káže Božie slovo verejnosti  priamo z pick-upu, pri osobných rozhovoroch môžeme byť priamo účastní toho, ako sa Duch Svätý dotýka sŕdc ľudí a oni odovzdávajú svoje životy Bohu. Sú to dve úrovne, ktoré sa vzájomne prelínajú, dopĺňajú a spolu tvoria úžasný celok.  

Za toto obdobie sú to už stovky ľudí, ktorí počuli evanjelium. Mnohí ľudia vydali svoje životy Pánovi, mnohí Ho aj odmietli, ale evanjelium je ďalej hlásané a Boh pracuje v životoch týchto ľudí. Pokračujeme v modlitbách za región, za ľudí, ktorí tu žijú, aj za tých, ktorí odovzdali svoje životy Bohu.   Keď sa vraciame do jednotlivých dedín, stretávame sa aj s ľudmi, ktorým sme už predtým kázali a môžeme s nimi opäť hovoriť o živom Bohu. Veríme, že Boh dá vzrast tomu, čo bolo zasiate.

Ďakujeme Bohu za túto službu a za všetkých ľudí, ktorí ju akoukoľvek formou podporujú. Len vďaka tomu vieme priniesť evanjelium aj tam, kde by sa ľudia inak k nemu nedostali. Stretávame sa s ľuďmi rôznych vekových kategórií, aj s takými, ktorí nemajú prístup na internet, a možno sme práve my ich prvý a posledný kontakt s evanjeliom.

Pred nami je skvelé obdobie, čoskoro začínajú Jesus Events a my sa modlíme za 1000 spasených duší počas jednej tejto kampane. Tešíme sa, že aj počas týchto stanových evanjelizácií uvidíme Božiu moc a zmenené ľudské životy. Očakávame veľkú žatvu, pretože náš Boh je veľký!