Rozhovor s Alexem Peremotem

Ahoj Alexi, v poslední době se mnohem častěji účastníš evangelizací na Slovensku a v Čechách, co tě k tomu vedlo? Proč právě tyto země? Je to dlouhý příběh. Bůh mě poslal do těchto zemí. Proto jsem tady.

Jsme skutečně vděční Bohu za tvou službu, vážíme si tvých cenných zkušeností, které jsou jistě přínosem pro každého evangelistu. Co považuješ za nejdůležitější při hlásání evangelia, resp. na co doporučuješ evangelistům se zaměřit? Osobní vztah s Bohem – můžeme dát jen to, co máme. A také soucit se ztracenými.

Máš pravdu, to nejdůležitější pro každého je právě osobní vztah s Bohem, protože jen na základě něj můžeme cítit skutečnou lásku a soucit k lidem. Pocházíš z Lotyšska, vnímáš rozdíl v postojích lidí, kteří se setkávají s evangeliem, mezi Lotyšskem, Českem a Slovenskem? Mezi těmito zeměmi není žádný rozdíl. Lidé jsou všude stejní – reagují na Boží lásku a moc.

Je skvělé, že lidé na celém světě jsou hladoví po Bohu a tak jak říkáš, evangelizace není o lidech, ale o síle a moci Ducha Svatého, který se dotýká srdcí lidí a zjevuje jim skutečnou Boží lásku. Plánuješ nadále aktivně navštěvovat zmíněné země? Budu nadále přicházet do Česka a na Slovensko, bude-li mi Bůh říkat, abych tak dělal. Od začátku letošního roku už pracuji čtyři a půl týdne v CZ a SK a v březnu přijdu na další dva týdny.

Tak to máme opravdu obrovskou radost, Alexi. Děkuji za rozhovor a těšíme se na další úspěšné evangelizace spolu s tebou.