Rozhovor s Milanem Havelkou

Zdravím a ráda Vás vidím, moc mne těší! Měl jste klidný den? Měl jsem trochu náročnější, administrativní den, ale zvládl jsem, co bylo potřeba.

Vy jste mne úplně navnadil, když jste psal nedávno, že vaše poslední kampaň byla famózní. Můžete o ní něco povědět? Ano, tato kampaň se týkala Jižních Čech a Českých Budějovic. V Jižních Čechách znělo slovo života na 4 náměstích a množství lidí bylo dotčeno. Dokonce i sami policisté a starostové nám skoro salutovali a ustavovali, kde máme na náměstích stát. V Českých Budějovicích za námi přišla starší paní a říkala, že takhle by se mělo kázat evangelium. Hodně se jí to dotklo. Byl to skvělý čas a máme z toho radost.

Taky se radujeme!..Když tak s lidmi rozmlouváte, směřujete je výhradně na web Zasáhnout svět nebo dáváte i kontakty na sebe? Rozhodně myslím, že je lepší, když člověka směřujeme na web. Pokud se více seznámíme a dotyčný je ochotný, předáme si osobní kontakt. Web je skvělá pomůcka. Moc se mi na této práci líbí, že „neverbujeme“ nikoho hned do církve, ale přijíždíme nabídnout spasení, živého jednajícího Boha.

Sdílíte se hojně s lidmi, evangelizujete, můžete říct – využíváte nějaký osvědčený postup? Metodu, která by lidi vedla co nejrychleji, nejefektivněji k přijetí evangelia, k obrácení?  Uvědomujeme si, že je důležité být plný Ducha Svatého. Věříme tomu, že skrze nás bude Bůh jednat. Držíme se 6ti bodů, které nás naučil Alex Peremot. Dá se říct, že používáme Alexovu metodu. A je to dobré. Člověku přinášíme to podstatné. Že ho Bůh miluje a chce do jeho života vstoupit.

Když přicházejí pochybnosti, co děláte? Zažil jsem zvláštní situaci v Českých Budějovicích. Obtěžoval nás bezdomovec, který vstupoval do kázaného slova. Měl ducha rebelie. Trochu mě to rozhazovalo. Při puštěné hudbě jsem se modlil a v autoritě Božího dítěte jsem přikázal tomu duchu, že nesmí vstupovat do mého slova. Kdysi jsem mluvil s jedním služebníkem kázaného slova na ulicích, který s velkou jistotou mluví k lidem. Říkal – přijdou pochybnosti. Ale když budeš stát ve víře a budeš často sloužit tuto službu, opustí tě. Buďte v ulicích. Kažte lidem. Sdělme otevřeně lidem, co my sami jsme prožili. Bezdomovec poté zmlkl a odešel.

Působíte jako evangelizátor s velkým nábojem, dobrý motivátor lidí. Jak se to stalo, že jste tak vzplál?  Byly doby, kdy jsem nebyl úplně na výši s Pánem. Ale sen takto sloužit lidem v ulicích tu byl dlouho. Před 7 lety jsem musel převzít sbor v Pelhřimově a začal jsem sloužit na Vysočině, tento sbor potřeboval podporu a novou vizi. Opravdový zápal a horlivost pro kázané slovo, máme od té doby, co jsme se připojili pod službu Petra Kuby a začali jsme aktivně sloužit i v Praze.

Přijdete mi jako příklad toho, že když člověk naplňuje Boží vůli, dělá věci s láskou, může jich zvládnout opravdu hodně. Máte v tom všem pocit, že Vás Bůh aktuálně vede ještě k něčemu novému? Třeba k založení dalšího sboru apod.?  Před nedávnem přišla vize, že Milost Pelhřimov přejmenujeme na Milost Vysočina a dojde k pokrytí několika podobně velkých měst. Církev víry Milost Vysočina s podporou organizace Zasáhnout svět se bude snažit v každém větším městě, jako je Jihlava, Havlíčkův Brod, Humpolec atd. založit sbor. A chceme určitě podpořit vše, co bude souviset se Zasáhnout svět v budoucnu. To je naše „srdcovka“, která přišla z nebe.

Jsem povzbuzena, řekla bych, že naplňujete „Hledejte nejprve Boží království a vše ostatní vám bude přidáno“. Působíte, že máte naplněné potřeby a Pán Bůh všechno rozhojňuje.. Ano, amen. Můžu vydat svědectví o všem. O každé oblasti našeho života. Vnímám, že jsme součástí velkého díla. Jsem rád, že se s manželkou podporujeme a jezdíme na kampaně spolu.

Před časem jste povídal o ochotných srdcích. Vnímáte i ve vztahu k evangelizaci, že jsou lidé ochotní? Že vyšlo hodně dělníků na žeň a zažíváte povzbuzení? Ano – je jich aktuálně celkem dost, ale je třeba, aby se zapojili lidé, kteří chtějí přinášet evangelium tomuto světu aktivně, nejen jako diváci. Musí to být lidé, kteří vědí, proč to dělají a věří tomu, proč to dělají. Je potřeba, aby Boží lid povstal a kázalo se evangelium masívním způsobem, znova a znova. A nás Bůh teď povolal na Vysočinu. I když při kampaních byly nějaké problémy – my se nevzdáváme – a lidé se obracejí k Bohu. Chtěl bych říct, že při dobré evangelizaci jde o souhru dobře nastavených lidí, ochotných a schopných mluvit jednoznačným způsobem o Bohu a na jejich životě je svědectví, že žijí s Bohem. R. Bonnke říkal: „Žádná evangelizace není neúspěšná“ – to nechť se stane naším mottem v další práci v Zasáhnout svět.

Odpověděl jste mi pěkně na mou poslední, nevyslovenou otázku a myslím, že i vy vydáváte mocné svědectví, že žijete s Bohem! Děkujeme za Boží oheň, který s Vámi přišel.