V Brně slyšely evangelium stovky lidí

Tři nabité dny, osm evangelizací, nadšení křesťané, nepřehlédnutelný pick-up, živá hudba, kázané Boží slovo, skvělé rozhovory, modlitby, rozhodnutí pro život s Ježíšem. Jak zhodnotil Vláďa Majdyš: „Jedny z nejkrásnějších dní v mém životě. Takové emoce to ve mně vybudilo, že je chci zažívat i nadále.“

Pojďme se podívat, jak celá akce probíhala. Zařídit všechna potřebná povolení nebylo zdaleka jednoduché, ale naštěstí nám dal náš Bůh přízeň i u úředníků, takže ač jeden potřebný papír přišel až hodinu před začátkem akce, všechno dopadlo dobře. Kázalo se dvakrát na celkem čtyřech místech – tři se náchazely v centru Brna, poslední u Brněnské přehrady. Šlo o skvělý výběr, frekvence procházejících byla velmi vysoká, takže Boží slovo mohlo slyšet maximum lidí.

Jak se ukazuje, přivážet lidem dobrou zprávu na pick-upu, je nesmírně účinné. Auto budí patřičnou pozornost, v některých dokonce závist a nepřejícnost, každopádně negativní reklama – taky reklama. Živá hudba v podání Honzy Krištofa přímo z korby auta byla fantastická. Lidé se zastavovali, naslouchali.

Nicméně všechny okolnosti nebyly tak úplně růžové. Párkrát nás návštěvou poctili přivolaní policisté, ale poté, co shledali, že jsou všechny dokumenty v pořádku, spokojeně odjeli. Také se vynořilo více agresivních odpůrců než obvykle. Někteří projíždějící cyklisté nadávali, jistý muž vyhrožoval, že auto odtlačí (nakonec to vyústilo v super rozhovor) a asi nejsilnějším zážitkem byl extrémní obrat jednoho útočného muže, který nám rovněž spílal a hrozil, že převrhne auto nebo nás zmlátí. Později byl při osobním rozhovoru dotčen Bohem, několikrát se rozplakal a na konci dne mu dal svůj život.

I pro křesťany, kteří se rozhodli obětovat svůj čas pro záchranu lidských životů, byla akce v Brně klíčová. „Obzvlášť silné zážitky – poprvé se obraceli lidé, když jsem u toho byl. Přivést několik lidí ke Kristu ve mně působí ještě větší chuť do evangelizace, zvlášť když vidím, jak cítí úlevu a zažívají Boží dotek.“ říká Vláďa Majdyš. Marka Kapouna zase neskutečné baví, že „Duch nás vede stejným směrem. Každý ví, co má dělat. Neuvěřitelné, jak rychle se lidé sjednotí.“

A vzkaz od organizátora brněnské kampaně Kuby Novosáda? „Potřebujeme lidi, kteří nám budou krýt záda a budou se modlit. Modlitba je stejně jako samotné kázání slova, ke kterému jsme povolaní, ohromně důležitá. Lidé, kteří se evangelizace neúčastní fyzicky, ji mohou podpořit modlitbou a právě ta byla na brněnské kampani opravdu znát.“

Takže to by bylo Brno. Stovky lidí slyšely zprávu o dobrém Bohu, někteří se rozhodli pro život s ním.
To, co děláme, mění životy. Nejen lidem, kteří zoufale potřebují Boží zásah, ale i nám. Jak by zakončil Kuba: „Hlavně ať lidi kážou evangelium!“