vize na další rok

Pokračujeme s naplněním velkého poslání

Naše poslání zní – získat národy pro Pána! Službou Zasáhnout svět nám dává Bůh příležitost hlásat evangelium, přivádět lidi k pravdě a věčnému životu. Ti, kteří nás sledujete déle, jistě víte, že máme nakoupených pět amerických pick-upů a jezdíme s nimi po České a Slovenské republice. Následující rok se tato služba ještě rozšíří a zefektivní. Kupujeme velký stan, mobilní pódium, židle, elektrický agregát a vozíky na převoz audio i světelné aparatury. Dodání většiny těchto věcí je na přelomu března a dubna.

Stan je velký 30×15 m a je pro 500 lidí. Vevnitř se může postavit pódium, které je dlouhé 8 m a jeho stavba je jednoduchá. Výhoda toho všeho je, že budeme mít vše svoje, nebudeme závislí na místě, dodavatelích a kdykoli můžeme přijet a udělat evangelizaci.

Nejdříve chceme kampaně dělat v místech, kde máme založené sbory. Je skvělé, že nemusíme církve zatěžovat a přijedeme se vším, co je k pořádání takhle velkých akcí potřeba. Místní sbory jen zajistí místo a zařídí potřebná povolení. Samozřejmě budou přizváni veškeré znovuzrozenecké církve, pokud budou chtít s námi spolupracovat.

Na většinu věcí máme partnery a dárce, kteří do této služby zasévají! Moc děkujeme! Zapojte se i vy alespoň modlitbou a žehnejte této službě!

Konkrétnější představa kampaní

Budeme pořádat velké třídenní kampaně 6x ročně – v Praze (+ One way fest), v Brně, v Ostravě, v Žilině a ve dvou dalších velkých městech. Později, jak se bude dál služba rozvíjet a týmy se rozrůstat, budeme přidávat další města a místa. Tyto kampaně se budou konat od května do září. Představa je, že týden až dva před konáním kampaně by přijely pick-upy na místo konání a jezdily v okolí a zvaly lidi na tuto akci. Ve čtvrtek by přijel zaškolený technický tým a začal by vše připravovat. V pátek večer, v sobotní večer a v neděli odpoledne by probíhaly probuzenecké ohnivé evangelizace pro nevěřící – pomazané chvály a vystoupení evangelistů, zázraky, výzvy na spasení, uzdravení apod. Ráno by vždy byly modlitby pro členy církve, kolem 15 h by bylo shromáždění pro věřící, kde by kázal nějaký host. Po celou dobu by byl zajištěn program pro děti. Celková dramaturgie se ještě promýšlí a plánuje.

Když nebudeme v chladnějších měsících pořádat kampaně, budeme organizovat jednou měsíčně třídenní konference s evangelistou, aby udržoval církve v ohni Ducha svatého.

Chceme, aby hlásání evangelia bylo komplexní a aby se z lidí stávali učedníci. Chceme získávat národy pro Pána, chcete být u toho taky? Přidejte se k nám a podpořte naši službu!