Z BEZDOMOVCE NA BOŽÍHO SLUŽEBNÍKA

Jedním z cílů služby Zasáhnout svět je představit lidem živého Boha, ukázat jim, že Bůh je skutečný. O Boží moci a dobrotě se ve svém vlastním životě přesvědčil i Radek – nejmladší kapitán z posádky evangelistů.

Radek působí na Severu Čech, do práce se vrhl s elánem typickým pro mladé lidi, což je vidět i na ovoci, které jeho služba nese. Spolu s týmem zasahují oblasti jako Litvínov, Ústí nad Labem, Teplice, Bílina, Krupka a mnoho jiných. V Litvínově a Ústí nad Labem se lidé pravidelně setkávají na bohoslužbě, kam zároveň zvou i lidi oslovené během evangelizací.

Jelikož tento tým se zatím skládá z několika málo členů, evangelizace probíhají převážně formou osobních rozhovorů. Každému z nás Pán změnil život! O to silnější je sdílet naše osobní svědectví spolu s lidmi a svědčit jim o Kristově lásce.

Řekneš nám, jak Bůh změnil tvůj život, Radku?

Jednoho dne mi kamarád řekl, že je v církvi jídlo zadarmo. Jelikož jsem byl z chudé rodiny, tak se mi to hodilo a šel jsem tam. Podvedl mě 😁, v církvi žádné jídlo zadarmo nebylo, ale Petr Kuba kázal o tom, jak mě Bůh miluje a chce pro mě jen to nejlepší.

Když jsem šel po shromáždění domů, tak jsem se dozvěděl, že nás vyhazují z bytu. Zůstali jsme na ulici a já se pomodlil, ať mi Bůh tedy tu jeho lásku, o které jsem slyšel, ukáže. Někde v sobě jsem věděl, že mám jít pryč od rodiny, protože mamka byla alkoholička a byla na 3 děti sama. Bůh mě vyvedl z rodiny, bydlel jsem pak na internátě, kde se Pán o mě staral jako o své dítě a já věděl, že Bůh je živý a že mě miluje.

Je to již sedm let, kdy jsem se osobně přesvědčil, že Bůh je skutečný a věrný. Jeho péče nekončí jedním zázrakem, On se o nás stará každý den a už navždy jako milující Otec! Bůh mi nechtěl pomoci jen ten večer, chtěl mi skutečně pomoci – změnit můj život!

Než jsem poznal Boha, můj život neměl žádný smysl… Neměl jsem zájem dokončit studium, neplánoval jsem ani pracovat… Pán však změnil i mé myšlení a dal mi pohled na život, který smysl má. Díky Němu jsem dokončil školu, pracuji, bydlím sám, jsem samostatný a Bůh naplňuje všechny mé potřeby!

On sám mi dokázal, že je skutečný a Svému slovu věrný – zachránil mě, radikálně změnil můj život a já Mu budu sloužit!

Vždy jsou chvíle, kdy je člověk unavený z odporu, ale vždycky jsem vděčný, když vidím, že tato práce má skutečně smysl – větší smysl než záchrana života není – a to je evangelium! Nejsilnější moment ve službě jsem zažil, když mě jedna paní v církvi objala a byla vděčná, že jsem ji na ulici zastavil a řekl jí o Bohu. To jsou ty chvíle, kdy člověk ví, že byl v té správné době na správném místě.

Přichází zima a spolu s týmem plánujeme s pick-upem evangelizovat dokud to počasí dovolí, zahřát kolemjdoucí při teplé polévce nebo čaji a mluvit nadále k lidem tu nejcennější zprávu pro jejich život – evangelium Ježíše Krista.

Být evangelistou je pro mě vysněná práce. Pracovat pro Boží dílo je něco, co jsem vždy chtěl dělat a jsem skutečně vděčný za to, že můžu svůj čas investovat do této služby.

S radostí přivítáme v týmu další lidi, jejichž srdce hoří pro evangelium!

Radek Michálek na tč. 00420735922882.